مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام - اخبار: پر کردن فرم فارغ التحصیلی
      EN      tjamcaas home page   
   
سومین همایش: سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری...
شعار سال 97: شعار سال 97:حمایت از کالای ایرانی...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::پر کردن فرم فارغ التحصیلی

قابل توجه فارغ التحصیلان محترم
در راستای پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان با هدف بررسی مشکلات اشتغال آنان ، ریشه یابی علل و ارائه راهکارهایی جهت
 افزایش زمینه های اشتغال جوانان تحصیلکرده،خواهشمند است به لینک زیر مراجعه و فرم پرسشنامه آنلاین را تکمیل فرمایید."

http://www.irphe.ac.ir/tjamcass

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دسترسی سریع
وب لینک ها

خراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team