مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام - اخبار: اطلاعیه اداره امور خوابگاهها (تحویل وسایل)
      EN      tjamcaas home page   
   
سومین همایش: سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری...
شعار سال 97: شعار سال 97:حمایت از کالای ایرانی...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::اطلاعیه اداره امور خوابگاهها (تحویل وسایل)

اطلاعیه اداره امور خوابگاهها (تحویل وسایل)

با توجه به تعطیلی خوابگاهها از تاریخ 13 تیرماه، سرپرستی خوابگاه از 6 تیر تا 13 تیرماه آماده تحویل گرفتن اتاق و اثاثیه از دانشجویان می‌باشد. لازم است ساکنین محترم اتاق، پس از نظافت اتاق، برای تحویل آن به سرپرستی مراجعه نمایند.
تذکرمهم: در صورت عدم نظافت، تحویل اتاق و کلید و وجود خسارت و خرابی در اتاق، تمامی ساکنین اتاق مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.

با توجه به اینکه امکان پرداخت خسارت از طرف دانشگاه وجود ندارد، از قرار دادن اسناد، اشیاء قیمتی و وجه نقد در اثاثیه خودداری فرمایید.

مدیریت امور دانشجویی

دسترسی سریع
وب لینک ها

خراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team