مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام - اخبار: کار دانشجویی
      EN      tjamcaas home page   
   
سومین همایش: سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری...
شعار سال 97: شعار سال 97:حمایت از کالای ایرانی...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::کار دانشجویی

 دانشجویانی  که در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در حوزه های مختلف مشغول به کار دانشجویی بوده اند جهت تکمیل قرارداد کاردانشجویی به امور دانشجویی مراجعه نمایند

امور دانشجویی رفاهی مجتمع

دسترسی سریع
وب لینک ها

خراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team