مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام - اخبار: اولین مرحله از ارائه اینترنت به دانشجویان، نصب رادیو و دکل
      EN      tjamcaas home page   
   
سومین همایش: سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری...
شعار سال 97: شعار سال 97:حمایت از کالای ایرانی...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::اولین مرحله از ارائه اینترنت به دانشجویان، نصب رادیو و دکل

اولین مرحله از ارائه اینترنت به دانشجویان که شامل نصب رادیو و دکل بود انجام شد.دکل مورد نیاز بروی ساختمان خوابگاه ها، ساختمان مرکزی و ساختمان آزمایشگاه نصب شده است.

برای مشاهده آلبوم تصاویر کلیک کنید.

فناوری اطلاعات

 

دسترسی سریع
وب لینک ها

خراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team