EN      tjamcaas home page   
   
دهه کرامت: دهه کرامت گرامی باد...
شعار سال 97: شعار سال 97:حمایت از کالای ایرانی...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::ثبت نام وام دانشجویی (نیمسال اول )96-97

ثبت نام وام دانشجویی (نیمسال اول )96-97
به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه و نوبت دوم می رساند جهت ثبت نام وام های دانشجویی
(تحصیلی مسکن ازدواج شهریه و ..). نیمسال اول سال تحصیلی 96-97لازم است
ضمن رعایت نکات ذیل از طریق پرتال دانشجویی به آدرس www.bp.swf.irدرخواست
وام خود را ثبت نمایند.
مدارک مورد نیاز برای دانشجویانی که اولین بار متقاضی در خواست وام هستند:
اصل تعهد نامه محضری (فتوکپی برابر با اصل تعهد محضری مقطع قبلی نیز قابل قبول
است) - (دانشجویان روزانه و شبانه)
تصویر آخرین حکم کارگزینی برای ضامن کارمند رسمی یا پیمانی و برای ضامن بازنشسته
(به جز نیروهای مسلح) گواهی کسر از حقوق (دانشجویان روزانه و شبانه)
شماره حساب عابر بانک تجارت ترجیحا شعبه مرکزی تربت جام بنام شخص متقاضی وام
(فقط دانشجویان روزانه)
تذکرات مهم:
مدارک لازم جهت متقاضیان بهره مندی هر یک از وام ها، در بخش راهنمای تسهیلات
پایگاه اطلاع رسانی صندوق رفاه دانشجویان ( )swf.irخلاصه گردیده است.
دانشجویانی که در ترم های قبل وام دریافت کرده و اصل سند تعهد نامه محضری و حکم
استخدامی ضامن را نیز تحویل داده اند، می بایست صرفا جهت درخواست به آدرس
www.bp.swf.irمراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
مراحل درخواست جهت دانشجویانی که تاکنون وام دریافت ننموده اند:
.1مراجعه به آدرس .2 www.bp.swf.irتشکیل پرونده .3مراجعه حضوری
به امور دانشجویی به همراه اصل کارت ملی و کارت دانشجویی جهت تایید و ثبت اطلاعات
.4مراجعه مجدد به سایت www.bp.swf.ir
.5ورود به پرتال فاز .6 2وارد نمودن کلمه عبور و کد ملی (هر دو گزینه کد
ملی با فرمت )11-111111-1
.7درخواست وام
بعد از ورود به پرتال کلمه عبور را تغییر داده تا گزینه درخواست وام فعال گردد.
مدارک و مستندات لازم جهت وام های درخواستی (به جز وام تحصیلی و شبانه) می
بایست بعد از درخواست وام به امور دانشجویی تحویل گردد.
وام دانشجویان شبانه (نوبت دوم) فقط بابت شهریه و به حساب دانشگاه واریز می شود و
قابل پرداخت به شخص نمی باشد.
دانشجویان انصرافی، انتقالی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، جهت
دریافت هرگونه تسهیلات ابتدا می بایست با دنشگاه قبلی خود تسویه حساب نموده و یکی
از وضعیت های انصراف، انتقالی، دریافت دفترچه اقساط و یا تسویه حساب در سیستم
صندوق رفاه توسط دانشگاه قبلی برایشان ثبت شده باشد.
ثبت درخواست وام دلیل استحقاق قطعی متقاضیان برای درخواست وام نبوده بلکه
پرداخت و میزان وام مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان و نظر
معاونت محترم دانشجویی دانشگاه می باشد.
مدیریت امور دانشجویی

دسترسی سریع
وب لینک ها

خراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team