EN      tjamcaas home page   
   
سال نو: سال نو مبارک...
سال نو: سال نو مبارک...
بازدید: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
بازدید فرماندار: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
بازدید فرماندار: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
::ظرفیت محدود خوابگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه برادران
باتوجه به ظرفیت محدود خوابگاه در ترم جاری لذا به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که متقاضی خوابگاه میباشند میرساند که در اسرع وقت با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی به امور دانشجویی (مهندس آور) به شماره 52547041 داخلی (18) جهت ثبت نام و رزرو خوابگاه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ لغایت 96/6/27 اقدام نمایند درضمن اولویت ثبت نام با دانشجویان ترم سوم می باشد.
لازم به ذکر است که دانشجویان ترم ۳ به بالا که دارای شرایط زیر نیز می باشند در اولویت ثبت نام قرار خواهد گرفت.
۱- دانشجویان دارای سهمیه شاهد ایثارگر
۲-رتبه های برتر (اول تا سوم) هر رشته با ارائه معرفی نامه از اموزش
۳- دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی با ارائه معرفی از نهاد مربوطه.
در صورت ظرفیت مازاد از سایر دانشجویان نیز ثبت نام به عمل خواهد امد.
                                                                                                                 مدیریت امور دانشجویی

دسترسی سریع
وب لینک هاخراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team