EN      tjamcaas home page   
   
سال نو: سال نو مبارک...
سال نو: سال نو مبارک...
بازدید: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
بازدید فرماندار: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
بازدید فرماندار: بازدید و نشست صمیمی فرماندار محترم شهرستان تربت جام با رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان...
::آزمون تست خربزه خاتونی پیوندی و غیر پیوندی

برگزاری آزمون تست خربزه خاتونی پیوندی و غیر پیوندی در مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

این آزمون که با همکاری مجتمع و شرکت سپاهان رویش اصفهان در محل مجتمع برگزار گردید، میزان شیرینی، تردی، عطر، بو و خصوصیات کلی خربزه پیوندی و غیر پیوندی با حضور دکتر ویتکامپ کارشناس هلندی از شرکت Grow group هلند توسط حاضرین مورد تست و به اجرا گذاشته شد. یکی از اهداف این تست که در راستای دومین همایش ملی خربزه می باشد آشنایی با خصوصیات خربزه پیوندی بوده که نسبت به بیماری ها مقاوم تر و همچنین در مقایسه با مصرف آب از رقم های معمولی عملکرد بهتری دارا هستند. قابل ذکر است نشای خربزه پیوندی توسط شرکت سپاهان رویش اصفهان تهیه و در یکی از مزارع کشاورزی تربت جام کشت شده و توسط کارشناسان مجتمع آموزش عالی تربت جام، کارشناسی از کشور هلند و متخصصین شرکت فوق از مزارع بازدید و آزمون های تعیین کیفیت در محل مجتمع انجام شد که نتایج این پروژه در دومین همایش علمی خربزه که توسط مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام برگزار خواهد شد ارایه میشود.

برای مشاهده آلبوم تصاویر کلیک کنید.

روابط عمومی مجتمع

 

 

دسترسی سریع
وب لینک هاخراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team