EN      tjamcaas home page   
   
ایستگاه: برگزاری ایستگاه سلامت...
دوره: دوره آموزشی "رهبری در آموزش عالی" ...
رمان: دوره آموزشی استفاده بهینه از زمان در...
شعار سال: شعار سال 96...
: سردر مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام...
::سامانه کارورزی دانش آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان و فارغ التحصیلان
سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در سایتHTTP://industry.msrt.ir راه اندازی گردیده است. امکانات این سایت شامل معرفی رایگان بنگاه های اقتصادی، امکان جستجوی کارورزان و فرصتهای کارورزی و فراهم شدن انتقال دانش، از دانش آموختگان به بنگاه های اقتصادی می باشد. "از فرصت بوجود آمده برای کسب مهارت در رشته تحصیلی خود استفاده نمایید."

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دسترسی سریع
وب لینک هاخراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team