EN      tjamcaas home page   
   
بازدید: بازدید مشترک مجتمع آموزش عالی کشاورزی تربت جام و شرکت سپاهان رویش اصفهان به همراه کارشناس هلندی آقای دکتر Gerrit Jan weitkamps از شرکت Grow group از مزارع...
شهیدان: سلام بر شهیدان...
همایش ملی خربزه: دومین همایش ملی خربزه...
شعار سال: شعار سال 96...
: ...
::کارگاه و دوره آموزشی

با سلام، احترام و آرزوی قبولی طاعات دانشجویان عزیز. مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد تعدادی کارگاه و دوره آموزشی در تابستان 96 برگزار نماید. این کارگاه ها ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی و همچنین سایر دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور، فرهنگیان و علوم پزشکی است. محل برگزاری کارگاهها مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی خواهد بود.دانشجویان علاقمند می توانند جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نمایند.

برای مشاهده آگهی کلیک کنید.

روابط عمومی

دسترسی سریع
وب لینک هاخراسان رضوی - شهرستان تــربت جــام، بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تــربت جــام
تلفن:44-05152547041 نمابر : 05152547045 کد پستی: 9571875335

POSTME Web Team